• >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<
  • >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<
  • >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<
  • >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<
  • >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<
  • >>VOEDSELVERSPILLING IS WAARDELOOS<<

Wereldwijd wordt er in totaal één derde van de totale voedselproductie verspild.
Alleen al in Nederland is dat 2 miljard kilo per jaar!
Dit is een file aan vrachtwagens gevuld met fruit van Utrecht tot Barcelona.

Voedselverspilling begint al vroeg in de keten: het grootste percentage gebeurt bij de producent. Hiermee worden telers, verwerkers, verpakkers en tussenhandelaren bedoeld.
Verspilling ontstaat onder andere door overschotten en door fruit dat wordt weggegooid omdat het ‘lelijk’ is of afwijkende maten heeft.

We verspillen hiermee niet alleen voedsel, maar ook energie en CO2-uitstoot door productie en transport, onnodige geproduceerde verpakkingen en veel water. Voor de beeldvorming: voor de productie van één appel is maar liefst 80 liter water nodig.

In 2017 besloot Thijs daar als eerste in Nederland iets mee te doen en zo een bijdrage te leveren in de strijd tegen deze impactvolle voedselverspilling.

In de afgelopen jaren hebben we echter gemerkt dat het inkopen van deze reststromen lastiger is geworden, terwijl de vraag naar onze drankjes alleen maar is gegroeid.
Die vermindering van reststromen heeft een aantal oorzaken.
Zo zijn er inmiddels in alle lagen van de keten meer initiatieven op basis van overgebleven fruit. Daarnaast wordt er ook veel slimmer geproduceerd. Door het productieproces anders in te richten, voorkom je op voorhand dat er reststromen ontstaan. Een andere belangrijke oorzaak is klimaatverandering, waardoor oogsten vaker mislukken, schaarste ontstaat en er dus veel minder ‘overtollig’ is.

Om onze drankjes te kunnen blijven maken, hebben we een oplossing gevonden.
Alles dat we niet kunnen maken met reststromen, vullen we aan met fruit uit ‘klasse 3’, ook wel ‘industriefruit’. Dat fruit is niet geschikt om vers te eten en wordt daarom vaak verwerkt tot sap.

Op deze manier kunnen we onze drankjes blijven maken, en onze missie voortzetten.

Lees meer
Met overtollig fruit